Svekhults Gård ligger naturskönt alldeles invid ån Tidan, i Mofalla strax utanför Hjo. Faktum är att namnet "Svekhult" sägs komma från det gammalsvenska ordet "svig", som betyder ungefär "krök på en å". Svekhult ligger alldeles i en krök på Tidan.
Svekhults Gård består av ca 18 ha åker, 10 ha skog samt ca 4 ha naturbetesmark. Idag odlas spannmål på större delen av åkermarken, och på resterande del samt naturbetesmarkerna hålls en mindre besättning finullsfår som landskapsvårdare.

Svekhults Gård har idag totalt sett ett ganska stort antal innevånare. Även om inte vi alla bor där samtidigt och hela tiden, så är vi ganska många som räknar oss som "Svekhultare". Gården har funnits i släkten sedan 1908, och genom åren har många fina barndomsminnen, och även "vuxna" minnen, kommit till här.

Till vänster ses ett utdrag ur 1942 års upplaga av samlingsverket "Svenska Gods och Gårdar / Skaraborgs Län Norra", där Svekhults Gård finns beskrivet.


Här ser man "svigen", dvs kröken på ån, som gett namnet åt Svekhult. En vacker plats även på vintern!

Under sommarhalvåret betar våra får här, och håller "ånabacken" öppen och fin. Här kan man då fiska (fisk eller kräftor", ta en tur i roddbåten eller bara sitta på en sten och höra hur tyst det är..........
Läs om Svekhult och trakterna runtomkring på Spåk- och folkminnesinstitutets Ortnamnsregister: Mofalla Socken / Kåkind härad