Namn: Curt Sjöberg 
Yrke: Pensionär, fd flygnavigatör i flygvapnet under 13 år med över 3000 flygtimmar, därefter FFV-anställd som ingenjör.
Familj: Maka Gun, sönerna Ulf och Per
Funktion i Svekhult: Ansvarar för dagliga utfordringen av fåren. Ansvarig för ved och värmepanna. Marktjänst i form av gräsklippning, snöskottning och dammsugning. Förste potatisskalare. Hutar åt barn och vuxna när diverse döda ting fått fötter, vilket de ofta får.
Egenskaper: Auktoritär och lättsam i unik kombination. Undervisar och hjälper alla yngre förmågor på gården i deras diverse bygg- och lekprojekt, detta med gott tålamod. Arbetar gärna om han får gnälla lite först. Stimulerar kontinuerligt sitt höga intellekt med böcker och även politiska debatter med de som orkar hänga med.
Släkten: Ingift till Svekhult. Ursprungligen från Tibro, son till David och Berta Sjöberg.
Dagbok: öppna här

Fler bilder på Curt:


Redigerat: Irene Sjöberg
Curt i flygvapnet 1956

Foto: Irene Sjöberg
Gun och Curt sommaren 2004